یلدا


08157645635344068640.gif
http://upload.tehran98.com/upme/uploads/90dd9509102337091.jpg
08157645635344068640.gif

دوستان واقعي هرطور بتوانند به اندازه ي هم درمي آيند
بيشترهايشان را به رخ کمترهاي ديگري نمي کشند،
دوستان واقعي هم اندازه اند!

14673446716329374904.jpg?w=403&h=268
عکس های عاشقانه

تــو شدی خـــاطره ســـاز

 

من شدم خــــاطره باز

 
graaam-336a1ae0a0c.gif
دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهـي می‌شود!
 
و مردم نمی‌دانند...
 
چگـونه می‌شود...
 
بـی هیچ واژه‌ای...
 
کسـی را که این همه دور است،
 
این همه دوست داشت...؟؟!!
343_916%20(2).jpg
 
0.151147001355411457_jazzaab_ir.jpg

ﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ:


-ﻋﮑﺎﺱ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ


-ﺩﺍﻭﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﻠﯽ ﺳﺘﯿﺸﻦ


-ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ


-ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ


-ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ


-عمه های گرامیتان


-کسی که بهت گواهینامه داده {-88-}