نمیدانی
 

نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،
در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!
نـــه نمیــــدانــــی!
هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد
ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دل نــا آرام
چقــــدر خستـــــــهام میـــکنــد!

 

63306016627398999121.jpg

قول داده اَم…
گاهـــی
هَر اَز گاهـــی
فانـــوس یادَت را
میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم
خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛
هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره
میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم
اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…
خیالَت راحَت !
 
 
 
%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%84_%D9%90_%D9%85%

زنگ انشا , بعد از عید:

تعطیلات خود را چگونه گذرانده اید؟
.
.
.
به نام خدا ،

بی او ، با سیگار ، پایان

 

 

397820-464662943610450-2078660252-n.jpg

وقتی همه را شبیه او می بینی؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی؛ تنها هستی!
 
هر وقـت تونـستی از کنار یه دختر یا زن رد بـشی و به جـای این که بگـی
بخورمـت عـزیـزم !

... بگی سلام بانو ...

اونـوقت میتونی اسـم خودت رو بذاری مــرد . . .

و مطـمئن باش که هنـوز هستـن دختـرهایـی که مرد بـودن براشـون

مهـمه و آهن پرـست نیسـتن
حرفهای زیادی داری
سکوت علامت چیست
نمیدانم علامت رضایت است
 یا
 همان جواب ابلهان خاموشی است
معنی جدیدی به سکوت داده ای
سکوتت را میفهمم
یعنی انتظار
 
 
04223990538414075904.jpg

شــــــــــادی ام

دیــــــــدن رویــــــــت بـــــود

نه نوشــــــــته ای کـــــــه فریـبـــــــم بدهـــــــد

مــــــن انســـــــــان نخستیــــــــن نیستــــــــم

کـــــــــه وجـــــــــودم

تشــــــــنه کــــــلام باشــــــــد...

پشت سرم زیاد حرف میزنند.....!

اشــــــــــکال نـــــــــداره ســــــــــگی که منــــــــــو نمیشـــــــــــــناســــــــــه زیــــــــــــــــــــاد واق واق میــــــــــکنـــــــــه

 

 

 

 

 

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

17.2.jpg
 
(((((فاطمه عزیزم)))))
 
چیـــزیم نیست ، خوبــــم !

فقـــط تـــو را نـــــــــــــدارم …
 
آهای زمستان !
حواست باشد...
که دور تو وتمام شاعرانه ها را خط خواهم کشید...!
اگر باآمدنت او حتی یک "سرفه " کند
اغوش تو....

00058970070139993180.jpg

 

عزیز بودن آدمها به این نیست که وقتی می بینیشون

 

چقدر از دیدنشون خوشحال میشی ؛

 

 به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه !

 
rdhlqn3hw8zyxa43sagx.gifمــــَـــرבے ؟؟ 
    
هــرچـقــבر مـــَـــغـــــــــرور ... !

هــرچـقــבر صـــــــــــآدق ... !

هــرچـقــבر ωــــــــــآده ... !

هــرچـقــבر جـــَــذاب ... !

هرچقــבر مـَـڪــآر ... !

בرωـــــــــت . .
 .
امــآ گـآهـے  

بــراے فــتـح یـڪـــ وجــب از جـغــرافـیــآےِ زטּ

    بــآیــב بــﮧ زانـــو بــیـفــتــے ... !!rdhlqn3hw8zyxa43sagx.gif
 
 
 

99234834954994550338.jpg

پ نه پ و ترول !

 

 
*شاعراین چنین سرود:*
 
*.*
 
*.*
 
*.*
 
*.*
 
*.*
 
*سالها بود تو را می کردم 
همه شب تا به سحرگاه دعا*
 
************************************* 
 
*یاد داری که به من می دادی 
درس آزادگی و مهر و وفا*
 
************************************ 
 
*همه کردند چرا ما نکنیم 
وصف روی گل زیبای تو را*
 
*********************************** 
 
*تا ته دسته فرو خواهم کرد 
خنجر خود به گلوگاه نگاه*
 
*********************************** 
 
*تو اگر خم نشوی تو نرود 
قد رعنای تو از این درگاه*
 
********************************** 
 
*مادرت خوان کرم بود و بداد از پس و پیش 
به یتیمان زر و مال و به فقیران بز و میش*
 
********************************** 
 
*یاد داری که تو را شب به سحر می کردم 
صد دعا از دل مجروح پریشان احوال*
 
********************************** 
 
*وه که بر پشت تو افتادن و جنبش چه خوشست 
کاکل مشک فشان با وزش باد شمال*
 
********************************** 
*عوفی خسته اگر بر تو نهد منع مکن 
نام عاشق کشی و شیوه آشوب احوال

.دیـوآنـﮧ ےِ روزْهآیـے هَسْتـ ـَم


کـﮧ مِهـربآטּ میشَوے . . .


حَتـّے اَگـ َـرْ نَـدآنمْ چـرآ . .

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

دلـم مـی خـواد بـدانم
چـه حالی داری
وقـتـی کـه این هـمـه
"دوسـتـت دارَم " ؟

بزرگي را گفتم زندگي چند بخش است ؟

گفت دو بخش : كودكي و پيري......

گفتم پس جواني چه شد ...

گفت با عشق ساخت ، با بي وفايي سوخت ، با جدايي مرد

عکس هایی عاشقانه و احساسی از لحظات تنهایی ، www.irannaz.com

تنهایی مال آدمای پاکه
وگرنه هرزه ها که تنها نمیمونن؟؟؟

halalet kardam smsiha net اس ام اس به سلامتی شهریور ماه 91

هستند کسایی که از شدت دلتنگی به کما رفته اند !

حرف میزنند

راه میروند

نفس میکشند

اما چیزی حس نمیکنند !

هیچ چیز

فقط فکر...و فکر میکنند

Nazazin Karimi s2 www OverDoz IR%20%284%29 جدیدترین عکسهای نازنین کریمی نیمه دوم بهمن ماه

امروز هم گذشت و نیامدی

 

ناشکر نیستم فردا هم روز خداست

 
 
 
دوست داشتن یعنی :

 

اونی که اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی ...

 

هربار میگه این دفعه آخریه که میبخشمت ...‏

 

و بازم با اخم میاد تو بغلت ...

وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک میریزه ،
یعنی واقعن دوسش داره...

 

ولی...وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه ،

یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه ....

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی

وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :

" نــــذار برم "

یعنـــــــی بــرم گــــردون

سفــــت بغلـــــم کـــن

ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و

بگــــــو :

"خدافــــظ و زهــــر مـــار"

بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ

مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!

مــــــگه الکیــــــــه!!!!"

چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!!

چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری...؟!

 کبریتهای سوخته هم روزی درختان شادابی بودند,مانند

ما که روزگاری میخندیدیم قبل از انکه عشق روشنمان کند.

 

lovepic-smsplz-com (109)

یکی ازم پرسید

منبع نوشته‌هات چیست

گفتم زیاد دور نیست

یک وجبی بغضــم

lovepic-smsplz-com (117)

مـهـمــــ نـیـسـتـــ هـوا گـرمــــ بـاشـد یـا سـرد
مـنـ بـهـانـهـ مـیـگـیـرمـــــ و تــــ♥ــــو
دهـانـمـــ را بـا یـکــ بـوسـهـ بـبـنـد

lovepic-smsplz-com (119)

بـے قـ ـرارم امشـ♥ـ ـب…

دلـ ـم آغـ♥ـوشـ ـت را مـےخـ ـواهد

تـ ـا در آن آرام و رام

گـ ـوش کنـ ـم به صـ ـداےقـ♥ـلـ ـبت

و زنـ ـدگے کنـ ـم

در هـ ـواے نفـ ـ♥ـس هـ ـایـ ـت

و عـ ـاشـ ـق تـ ـر شـ ـوم

و نـ ـفس هـ ـایـ ـم بـ ـه شـ ـمــ♥ ـاره بیـ ـفتنـد

و بےقـ ـرار تـ ـر شـ ـوم…

دلـ ـم مےخـ ـواهد بـ ـا ز تـ ـ♥ـو باشے

lovepic-smsplz-com (121)

شریک لحظاتم

آنقدر دوستت دارم که :

لحظه‌های بی تو بودن

خاطرات با تو بودن را مرور می‌کنم

و لحظه‌های با تو بودن

برای لحظه‌های بی تو بودن

خاطره می‌سازم

و این چنین است که تــو

چه باشی و چه نباشی :

شریـک تمــام لحـظات من هـسـتی

سوسک بهانه بود

دلش بغل می خواست

:D
 
ff5a6217632a2fdac925850baf67a420-425

sibI29_535.jpg?w=535&h=399

 
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﭘﯿﺶ ﻋﺸﻘﻢ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ {-15-}
.
.
.
.
.
.
ﺭﯾﺴﮑﺶ ﺑﺎﻻﺍﺍﺍﺍﺳـﺖ {-7-}
 ﮐﻼً ﺑﺎﺗﺮﯾﺸﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺟﻮﺭﺍﺑـَـﻢ
وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی…
 
یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,
 
یعنی آدم باش و فقط مال من باش !
 
یعنی چشمات باید فقط منو ببینه
 
بفهمیم لطفا …
5MKZz.jpg
08723239630425745303.jpg

چگونه دست دلـــــــم را بگیرم و در كنار

دلتنگیــــــ✖ـــهایم قدم بزنم
در این خیابان
كه پر از چراغ و چشمك ماشینهاستــــــ
نه آقایان ... :
مسیر من با شما یكے نیستــــــ
از سرعت خود نكاهید
من آداب دلبـــــــ✖ــــرے را نمی دانم

 
8055832-b.jpg
 

من ماه تومیشوم


تومهتاب من باش


که ماه بی مهتاب زیبا نیست

 

 

 

88116886101276155019.jpg

 

برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی

 

نترس گردوی کوچک آنچه سیاه میشود

 

دست آنهاست نه روی تو

 
زمین

 

تقصیر ما آدم ها نیست که سر حرفمان نمیمانیم

ما در زمینی زندگی میکنیم که ....

خودش روزی یک بار خودش را دور میزند