فاطمه عزیزم


خنده‌هاي تو

کودکي‌ام را به من مي‌بخشد

و آغوش تو، آرامشي بهشتي

و دست‌هاي تو، اعتمادي که به انسان دارم

چقدر از نداشتنت مي‌ترسم

ولنتاینو به همه عاشقا،همه اونایی که عاشقن،

عاشق یه کسی دیگه،

دخمل،                              f528764d624db129b32c21fbca0cb8d6_4e68990

پسر،

مامان ،

بابا

و خودشون

و از همه مهم تر عشق خودم(فاطمه)

پیشاپیش تبــــــــــــــــــــــریک می گم