به سیاه کردن کاغذم نگاه نکن،برای سپید ماندن دفتر غصه هایت خیلی دعا میکنم

به سلامتی همه ی اونــ ـایی که دهــنشون پُــرِحرفـــ ــه...
ولــ ـی مؤدبـــن وبــ ـا دهن پُر حَرف نمــ ـیزنن...


فقـ ـط سـ ـکوت میـــ ـکنن...!


Girl Boy Kids Mood HD Wallpaper

یه بوس میدی !؟

گاز نگیرین فقط !

 

S A L I  J O O N

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

من دیوانه نیستم فقط کمی تنهایم همین !

چرا نگاه می کنی ؟ تنها ندیده ای ؟

به من نخند ، من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم
 

برای خیانت ،

 
هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام
 
به انـــدازه تــــظـــاهـــر
 
به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت ...

Alone%20Sad.jpgﺩﺭ ﻣــــﺮﺩ ﻫﺎ ﺣﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ “

ﻭ ﺑﻪ ﻫـــﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴـــﺎﺩﺕ “

ﺍﻣـــــﺎ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷـــﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “


ﺗﺎ ﻋﺎﺷــــــــــــﻕ ﻧﺒﺎﺷﻲ

نه غیرتی میشی نه حـســود!!!
 
گریه ام میگیرد!!

وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود...

حالا منت دیگری را میکشد


نامم را پاک کردی ، یادم را چه می کنی؟!

یادم را پاک کنی ، عشقم را چه می کنی؟!...

اصلا همه را پاک کن ...

هر آنچه از من داری...

از من که چیزی کم نمی شود......
 
فقط بگو با وجدانت چه می کنی؟!
 
شاید...؟!نکند آن را هم پاک کرده ای ؟!!!

نـــــــــــــــــــــــــه!! شدنی نیست...!


نمی توانی آنچه رانداشتی پاک کنی


shiva

http://up07.persianfun.info/img/91/7/Namayeshe%20Ehsas%202/644125_498110800212529_544348956_n.jpg

گفت جبران میکنم،
گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روی شکسته را؟ دل مرده اما تپیده را؟
حالا من هیچ؛
جواب این تار موهای سفید را میدهی؟
نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای؟
گفتم جبران میکنی؟ گفت کدامش را...

 
67570775911789852715.jpg
 
 

http://www.eshghentezar.com/imgcenter/uploads/1442741256.jpg

 

مـن ...

 

دعــــا میکــــنم ...

 

تـــــو را داشــتـه بــــاشـم ...

 

تـــــو ...

 

دعــــا مــی کنـــی ...

 

دیگـــــر نبــــاشـــم !

 

بیـــــــــچــاره خـــدا !

 
 حكایت ما حكایت چوپان دروغ گو شده است

راست كه می گوییم كسی باور نمی كند

دروغ كه می گوییم همه باور می كنند

مردم یا حقیقت را باور ندارند

یا به شنیدن دروغ عادت كرده اند.....

خدا را چه ديـــدی ؟!


شايد دوام آوردمـــــــ ...


هر تمام شدنیـــــ كه مرگــــــ نيست


گاهیـــــ می توان كنارِ يكـــــ پنجره ...


سيگار به دست و منتظر « پوسيــــــــــد »...


{-77-}


1250_4_.jpg

 

ایســــتاده امـــــ

بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود…!

مــــــــــــن،

همیــــن جــــا،

کنــــار قــــولــهایــت،

درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت

و در عمــــق نبودنــــت،

محــــکم ایستــــاده ام…!

 

http://8pic.ir/images/rkk83vr5lbl40x0wcvof.jpg

تعداد صفحات : 26