به سیاه کردن کاغذم نگاه نکن،برای سپید ماندن دفتر غصه هایت خیلی دعا میکنم
6xorrqczg3hccd51a98.jpg

از من بگریـــزیــد كه می خـورده ام امـــروز

با مـن منشــینید كه دیوانـه ام امشب

بی حاصـلم از عــــمر گرانمایه فروغی

گر جــان نــرود در پی جانانه ام امشب

w5121_normal_Avazak_irLove.jpg


ارامـ آرامـ مے بوسَمتـــ

آنقـ ـدر كهـ طرح لبــ هـ ـایمـ ، روے تمامـ اندامتــ جـ ـا بمآنـ ـد!

بگـ ـذآر بداننـ ـد آغـوشِــ تــ ـو ،

... ...

تنـــ ـها،

قَلمروے مَــטּ استـــ

171.gif

 

عکس های عاشقانه جذاب -www.jazzaab.ir
 
 
دلتنگی من تمام نمی‌شود
همین که فکر کنم من و تودو نفریم
دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو . .171.gif

قدر آدمهایی که دوستتان دارند را @mara2020

بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید ...


عکس های رمانتیک و زیبای بارانی  - www.jazzaab.ir

love_fire.gif
همیشه وقتی دلتنگ میشوم
باران می بارد
بگذار این بار باران دل تنگ شود و من ببارم

lh541c4xuju5gw0fw61x.jpg

 

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!

مکـــث میکنـــــم ...!

انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را ,

جـــــا گذاشتـــــه ام !

مثلــــــــــا"...

در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی

دمش گرم!!!

باران را میگویم...

به شانه ام زدوگفت؟

خسته شدی؟

امروز را تو استراحت کن..من به جایت میبارم

xpx5mvwzesqcm9k1l0g.gif

alone_and_sad_%283%29.jpg
 
در مسیر باد بمان...
تا بوی مهربانیت
تسخیر کند
این شهر پر ازبیهودگی را

43.gif43.gif43.gif43.gif

43.gif43.gif

دلتنگےاحساس قشنگیهوقتے بدونے اونیکه دوسش دارےهیــــــــــچوقت فراموشـــــت نمــــــــــی کنه


oq6gdrl3mlhkmwtje6l.jpg
http://upload.tehran98.com/img1/20svr1d62igcrlbm0wac.jpg
 

- - - دوستـتــ♥ دارم - - -

 

گلایه از تکراری بودنش نکن

 

مشکل از مـــــن نیست

 

تو زیادی دوست داشتنی هستی ...

دلـم مـی خـواد بـدانم چـه حـالـی داری

وقـتـی کـه ایـن هـمـه "دوسـتـت دارَم " ؟

48992417490696147063.jpg

آرزو دارم فقط یکبار سرت را روی سینه ام بگذاری


تا تپش نامنظم قلبم را احساس کنی


ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد....

llve5znaxv27uv1nniwe.jpg

خدایا آلودگی آدمها از حد گذشته است،زمین را تعطیل نمیکنی؟
 
سایت عاشقانه ساکار

entezar%20%5BAloneBoy.com%5D%204 کاش کسی جایی منتطرم بود

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم


تمبر و پاکت هم هست


و یک عالمه حرف


کاش کسی جایی منتطرم بود…

تعداد صفحات : 26