به سیاه کردن کاغذم نگاه نکن،برای سپید ماندن دفتر غصه هایت خیلی دعا میکنم


08157645635344068640.gif
http://upload.tehran98.com/upme/uploads/90dd9509102337091.jpg
08157645635344068640.gif

دوستان واقعي هرطور بتوانند به اندازه ي هم درمي آيند
بيشترهايشان را به رخ کمترهاي ديگري نمي کشند،
دوستان واقعي هم اندازه اند!

14673446716329374904.jpg?w=403&h=268
عکس های عاشقانه

تــو شدی خـــاطره ســـاز

 

من شدم خــــاطره باز

 
graaam-336a1ae0a0c.gif
دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهـي می‌شود!
 
و مردم نمی‌دانند...
 
چگـونه می‌شود...
 
بـی هیچ واژه‌ای...
 
کسـی را که این همه دور است،
 
این همه دوست داشت...؟؟!!
343_916%20(2).jpg
 
0.151147001355411457_jazzaab_ir.jpg

ﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ:


-ﻋﮑﺎﺱ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ


-ﺩﺍﻭﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﻠﯽ ﺳﺘﯿﺸﻦ


-ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ


-ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ


-ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ


-عمه های گرامیتان


-کسی که بهت گواهینامه داده {-88-}

عکس ترول سوژه خنده
 
ترول های خنده دار و جدید ( تصویری)
 

کاش جانـــم بود قابل تا فدایت می شــــــــدم

کاش دستم می گرفتی خاک پایت می شدم

کاش می شـد رشته رشته، عضو عضو پیکرم

روز عاشــــورا طناب خیمه هــایت می شـــدم


http://www.shia-leaders.com/wp-content/uploads/2012/10/202.jpg

61125717465971721968.jpg
 
aheaaui39j1mr5m80obn.jpg 
 
%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%
 
تعداد صفحات : 26